Religiile Lumii

Tirthankaraşii

Picture
Thirtankara
După cum s-a mai precizat, jainismul nu are un fondator unic, ci 24, adevărul revelându-se în etape succesive de câte un Tirthankara ("făcător de vaduri"). Un Tirthankara nu este o fiinţă divină, ci un om la fel ca toţi ceilalţi, dar care datorită virtuţilor sale devine un model al întregii omeniri, capătă omniscienţă şi se apropie de ceea ce ar putea fi numit divinitate. Ei mai sunt numiţi şi Arihanta (Arhat), Kevalin, Vitragi sau Jina. Literalmente, arihanta înseamnă "nimicitorul vrăjmaşului interior", adică distugătorul celor patru tipuri de karma imanente sufletului (ghatiya karma); Kevalin semnifică "posesorul omniscienţei"; Vitragi este un termen mai complex şi este echivalent cu expresia "cel care nu mai are ataşament sau antipatie faţă de nimeni", este sinonimă cu independenţa câştigată de un suflet care nu este atras sau respins de nici un reper al lumii înconjurătoare .Această neatârnare spirituală nu are ca metodă învingerea sentimentului, permanenta luptă cu un sine instinctual, ci este mai degrabă o înălţare deasupra acestor elemente umane şi cucerirea lor. Calea urmată de cei 24 de tirthankaraşi este cea non-violenţei, a lipsei totale de aprehensiune şi angoasă, a propovăduirii iubirii şi prieteniei, a lărgirii orizonturilor dusă până la totala cunoaştere şi a dezrădăcinării de orice dorinţă sau stăruinţă.

Cei 24 de tirthankaraşi sunt rodul a ceea ce se poate numi în filozofia jainistă "vârsta noastră cosmică" (Ara); apariţia unor astfel de profeţi nu este un eveniment unic în existenţa universală: au mai existat şi vor mai exista asemenea succesiuni de câte 24 de tirthankaraşi şi în alte vârste cosmice. Asemenea profeţi se revelează aşadar în fiecare "vârstă" pentru a izbăvi lumea aflată în plină decadenţă în care se nasc. Într-o lucrare teologică Acharya Somdev Suri, explică că numărul de 24 de jinas este prestabilit în fiecare asemenea unitate temporală, spre deosebire de cel al planetelor şi al stelelor care nu pare a fi limitat de legile naturii. Toate ciclurile deci au condiţia intransigentă de a poziţiona elementele paradiziace unde trebuie şi cum trebuie astfel încât să creeze consecutiv 24 de profeţi .

Tirthankaraşii erei noastre, în ordine cronologică, sunt: Adinatha (sau Rishabha Deva), Ajitanatha, Sambhavanatha, Abhinandananatha, Sumatinatha, Padmaprabha, Suparshvanatha, Candraprabha, Pushpadantanatha (sau Suvidhinatha), Shitalanatha, Shreyansanatha, Vasupujya, Vimalanatha, Anantanatha, Dharmanatha, Shantinatha, Kunthunatha, Aranatha, Mallinath, Munisuvratanatha, Naminatha, Neminatha, Parshvanatha şi Mahavira (sau Vardhamana)