Religiile Lumii

Biserica unificării

Picture
Biserica Unificării, fondată în anul 1945 de către Reverendul Sun Myung Moon, născut la 6 ian. 1920 Korea de Nord .

Originea :

La 15 ani Sun Myung Moon rugându-se asiduu în munţi, Îl vede pe Isus , Care îi cere lui Sun Myung Moon să preia misiunea Lui şi să împlinească cele promise de El , astfel să devină a 2-a Venire a Sa , cea prorocită acu 2000 ani în urmă. Sun Myung Moon , refuză însă, înţelegând povara dificilă şi responsabilitatea acestei căi. Aceasta se repetă însă incă de 2 ori şi Sun Myung Moon se hotărăşte totuşi să preia misiunea lui Isus. În cele ce urmează Sun Myung Moon începe un studiu profund al Bibliei în câteva limbi diferite, prin experienţe de viaţă neverosimile şi studiul aprofundat al Bibliei, la fel călătoriile în lumea spirituală, dialogul cu Sfinţii , Isus, Buda, Confucius , Mohamed... Sun Myung Moon în formă de revelaţie scrie Testamentul Desăvârşit al Bibliei, numit Principiul Divin. Trecând de-a lungul anilor Rev.Moon va fi întemniţat de 6 ori, dar supraveţuieşte condiţiilor şi schingiuirilor... de-a lungul anilor este respins şi persecutat de majoritatea creştinilor pornind de la poziţiile ierarhice superioare, care nu cred că Rev.Moon este Mesia şi Isus cel reântors, este numit de către ei proroc minciunos, antihrist, etc.. Aceasta însă nu l-a oprit pe Rev.Moon să mărturisească timp de 75 de ani despre Noul Adevăr adus lumii, căpătând un număr aprox. de 4 mil. de discipoli în întreaga lume la momentul actual

Picture
Picture