Religiile Lumii

Hinduismul

Picture
Credinţa în Brahman, fiinţă absolută, impersonală, creatoare a Universului. Brahmanul este Sinele suprem. El nu poate fi definit decât enunţând ceea ce nu este (neti-neti). Brahman este mai bine descris ca realitate infinită, omniprezentă, omnipotentă, incorporală, transcedentă, conştiinţă infinită şi fericire infinită. Conform Veda, Brahman există dintotdeauna şi va exista în veci. El este în toate lucrurile dar transcende toate lucrurile, el este sursa divină a întregii Vieţi. Este absolutul divin: toţi zeii religiei hinduse nu sunt decât faţete şi încarnări ale lui Brahman.


Acest univers este în întregime penetrat de Mine, în forma Mea nemanifestată. Toate existenţele sunt în Mine, dar eu nu sunt în ele. În acelaşi timp, nimic din ceea ce este creat nu este în Mine. Iată puterea mea supranaturală! Eu susţin toate existenţele, Eu sunt prezent peste tot, întrucât sunt chiar sursa întregii creaţii. Aşa cum în spaţiul eterat se ţine vântul puternic, suflând peste tot, astfel să ştiţi că în mine se ţin toate existenţele.

Apariţia hinduismului

Picture
Hinduismul, poate în masură mai mare decât ori ce altă religie, reprezintă o colecţie de mai multe credinţe religioase. Conceptele spirituale ale triburilor ariene nomade ce au invadat continentul indian s-au amestecat cu dogmele ce prevalau în Valea Indusului, formând o religie unică în sensul că, spre deosebire de altele nu are un intemeietor singular, bazându-se în schimb pe o confederaţie de zeităţi locale.

Hinduismul a apărut pe parcursul mileniului al doilea precreştin, probabil pe parcursul anului 1500 i.Hr., fiind fondat de casta brahmanilor, formată din preoţi. Potrivit credinţei hinduse, casta reprezintă un atribut înnăscut,fără de care un om nu-şi poate găsi locul în societate şi nu se poate căsători. Chiar şi în prezent brahmanii sunt singurii hinduşi care au dreptul de a citi din Vede, imnurile, versetele, incantaţiile şi tratatele ce datează din perioada invaziilor ariene şi care sunt fundamentul invăţăturilor hinduse. Upanişadele, lucrări elaborate pe baza Vedelor reprezentau un compediu de speculaţii metafizice şi filozofice puse in circulaţie în jurul anului 900 i.Hr.

Aceste texte conţin instrucţiuni asupra modului de viaţă al unui adept al hinduismului.Potrivit textelor Vedice, destinul unui hindus este determinat de toate acţiunile sale şi de consecinţele acestora de-a lungul fazelor succesinve ale existenţei. Destinul său este numit Karma. O viaţă corectă în prezent constituie garanţia unei existenţe mai bune mai târziu. O viaţă vicioasă în prezent va avea drept consecinţe reincarnarea intr-un animal inferior. Acest ciclu continuu al naşterii şi morţii este incheiat doar atunci când sufletul atinge o stare de perfecţiune, printr-o viaţă ideală.

Hinduismul este una dintre puţinele religii ce divinizează animalele,deşi adorarea animalelor are o importanţă mai mică decât proslăvirea divinităţii ce călăreşte animalul respectiv. Uciderea vacilor şi a păunilor este strict interzisă de către hinduşii credincioşi. Această religie a fost modificată în ultimul secol prin adoptarea unor elemente creştine. În prezent numărul adepţilor hinduismului este estimat la peste 450 de mil.

Religii hinduite

Picture

Religiile hinduite se manifestă în multe forme.

Concepţia de salvare a religiilor hinduite comportă două direcţii diferite:
credinţa într-o divinitate impersonală, în cadrul căreia salvarea este considerată ca o eliberare din iluzia lumii fizice (naturale), urmată de unirea cu realitatea ultimă, după care, aidoma unei picături de apă în ocean, individul se pierde în absolut şi astfel încetează să mai existe, şi
credinţa într-o divinitate personală, în care salvarea este privită ca o eliberare din lumea fizică, destinul sufletului fiind unirea cu un zeu, în ipostază personală.

Mişcarea Hare Krishna

Picture
Această religie hinduită, bazată pe credinţa într-o divinitate personală, are ca doctrină mântuirea prin efortul propriu, care constă, în principal, în abstinenţa de la comiterea „celor patru păcate primare”: practicarea jocurilor de noroc; consumul băuturilor alcoolice; practicarea relaţiilor extraconjugale şi plăcerea actului în afara procreaţiei; consumul cărnii de orice fel, pentru a nu se reîncarna ca animale sau ca oameni pasibili morţii prin accidente. Alimentaţia trebuie să constea în lapte, iaurt, nuci şi fructe. Religioşii îşi rad părul, lăsându-şi o codiţă, de care vor fi ridicaţi la cer de către zeul Krishna

Meditaţia transcedentală

Religia, de origine hinduită, are în frunte pe Maharishi, adică guru, marele maestru, care în urma convingerii lui George Harrison şi, ulterior a celorlalţi componenţi ai formaţiei Beatles, de a practica meditaţia transcedentală şi moda hippie, a reuşit întemeierea unei noi secte: Maharishi Karma Yoga, care înseamnă unirea (yoga) cu brahma(n). Meditaţia transcedentală, fiind bazată pe infrasolicitarea psihicului, provoacă stări depresive, sinucideri (din dorinţa de a pleca mai repede în lumea para), incapacitate de muncă, afecţiuni digestive şi ginecologice, dereglări psihice etc