Religiile Lumii

Scientologia: o “religie” SF

Picture
Scientologia este o religie inventată de un scriitor SF, pe nume Ron Hubbard, ce a intrat în contact cu ideile de neosatanism.  În concepţia lui L.R. Hubbard, omul constă din trup (corp), minte (mind), înţeleasă că raţiune, spirit sau simţire, şi thetan (un fel de suflet al spiritului, adevăratul eu). Esenţial este, însă, doar acest thetan care, în accepţiunea lui Hubbard, este veşnic şi parcurge un lung şir de reîncarnări. De asemenea, acesta se poate separa de trup. L.R. Hubbard pretinde chiar că poate dovedi ştiinţific acest lucru, motiv pentru care revendică dianetică că o adevărată ştiinţă.

Organizaţia scientologica se pretinde a fi o comunitate religioasă, ba mai mult decât atât chiar „Biserica”. Cu toate acestea, dintr-o mulţime de afirmaţii ale lui L.R. Hubbard rezultă clar că în centrul gândirii şi preocupărilor scientologice nu se află vreun anume conţinut religios, ci în permanenţă acumularea a cât mai multe bunuri materiale: „Faceţi bani, faceţi mai mulţi bani, determinaţi-i şi pe ceilalţi oameni să producă, aşa încât să facă bani”. Pe de altă parte, organizaţia se autointitulează „Biserica” pentru a face să crească vânzările, mai ales atunci când este vorba de difuzarea cărţii despre Dianetică.

Dacă prin religie înţelegem o acţiune sau o atitudine care presupun o credinţă în cineva, o teamă de cineva sau existenţa unei forţe divine diriguitoare, cum ar fi un zeu personal, atunci scientologia nu este religie. Într-adevăr, Scientologia pretinde supunere şi veneraţie, dar nu faţă de un Dumnezeu, indiferent cum s-ar numi El, ci în numele unei pretinse capacităţi de a garanta omului „supravieţuirea”. Făcând abstracţie de existenţa unui Dumnezeu personal, în care cineva să poată crede, Scientologia pretinde, în schimb, credinţa în comunitatea scientologică, ca şi o disciplină şi o supunere oarbă a adepţilor faţă de această organizaţie.

Întregul sistem scientologic se fundamentează pe o iraţionalitate magică. Baza acestuia o reprezintă povestea science-fiction, destul de fascinantă de altfel pentru naivi, despre suprafiinte nemuritoare (aşa-numiţii thetan-i), care într-o perioadă foarte îndepărtată şi-ar fi părăsit „patria cerească” (de pe o altă planetă), ar fi primit un „trup - MEST” (termen inventat de Hubbard) pe un pământ nou pentru ei, aici ar fi dobândit capacităţi nelimitate, şi care acum cu ajutorul exclusiv al organizaţiei scientologice ar redobândi „libertatea totală faţă de materie, energie, spaţiu şi timp”.

Faptul că asemenea fantezii magice nu sunt doar un prilej de ridicol, ci realmente pot deveni periculoase, îl arata cursul istoriei Scientologiei, pretenţia puerila şi magică de atotputernicie a organizaţiei născute din acest tip de gândire.

Picture