Religiile Lumii

BISERICA REFORMATĂ (PRESBITERIANĂ )

Picture
Zwingli şi Calvin au pus bazele unei biserici reformate radical. Se naşte Biserica Reformată sau Biserica Presbiteriană, în America de Nord, unde conducerea o deţin bătrânii.

Teologia reformată subliniază autoritatea Bibliei, suveranitatea lui Dumnezeu, precum şi mântuirea omului doar prin Isus Cristos, cu obligativitatea ducerii unei vieţi sfinte. La fel, reformaţii nu recunosc decât două sacramente: Cina şi botezul.

Predestinarea este definită de Calvin drept un decret dumnezeiesc veşnic, prin care El a stabilit ce se va întâmpla, după voia Sa, cu oamenii – unora le este destinată viaţa veşnică, altora osânda veşnică. Dacă Luther credea doar într-o predestinare a celor aleşi pentru mântuire, Calvin adaugă faptul că există un dublu sfârşit al creaţiei omului, stabilit la origini şi motivat biblic: Ef.1,4 , Rom.9-11.