Religiile Lumii

Martorii lui Iehova

Picture
   Martorii lui Iehova este numele unei organizaţii religioase creştine înfiinţată la sfârşitul secolului al XIX-lea de Charles Taze Russell, sub denumirea de Jehovah's Witnesses. Organizaţia numără la nivel mondial 7.313.173 de membri (conform raportului mondial al Martorilor lui Iehova pe anul 2009). În România numărul membrilor organizaţiei este de 39.232 de persoane.
    Istoria modernă a Martorilor lui Iehova a început în anii 1870, odată cu formarea unui grup de studiu al Bibliei la Allegheny, apoi Pennsylvania (SUA). La început, ei s-au numit studenţi ai Bibliei. Dar în anul 1931, ei au adoptat denumirea „martori ai lui Iehova”, în stilul evangheliilor. De la un început modest, organizaţia a crescut la milioane de „martori”, care predică evanghelia în peste 236 de ţări şi teritorii. Ei spun că convingerile şi practicile lor nu sunt noi, ci reprezintă o restabilire a creştinismului din secolul I d.Hr.

Picture

Organizare socială

În cadrul acestei organizaţii religioase nu există cler. Ei susţin această stare de fapt spunând că Isus Cristos s-a pronunţat împotriva folosirii titlurilor religioase printre discipolii lui, spunându-le „voi toţi sunteţi fraţi”:
6 [Învăţătorilor Legii şi fariseilor] le place să li se dea locurile de onoare la mese şi scaunele de onoare în sinagogi, 7 le place să fie salutaţi în pieţe şi le place ca oamenii să li se adreseze cu "învăţătorule". 8 Dar voi să nu vă numiţi unii pe alţii "învăţători", pentru că Învăţătorul vostru este Unul singur, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9 Şi nici "părinte" să nu numiţi pe nimeni pe pământ, pentru că voi aveţi un singur Tată, în ceruri. 10 De asemenea, să nu numiţi pe nimeni "îndrumător", pentru că Îndrumătorul vostru este Unul singur: Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
Însă în fiecare congregaţie există bărbaţi Martori care au responsabilităţi mai mari ca şi alţii. Martorii nu-i numesc pe aceştia "preoţi", "pastori" sau "prezbiteri" ci "bătrâni" sau "supraveghetori", aducând ca argument faptul că apostolul Petru îi numeşte în greacă:
Sfătuiesc pe [presbuterous] dintre voi, eu, care sunt un [presbuteros] ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi descoperită:
Păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.
Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei.
Deasemenea, mai spun ei, apostolul Pavel îi mai numeşte "episkopos", cuvânt care în greacă înseamnă "supraveghetori".
Când li se adresează, Martorii îi numesc simplu "frate" pe aceşti "bătrâni". Aceşti "bătrâni" "supraveghetori" au, printre altele, responsabilităţi de instruire în cadrul congregaţiei. Ei sunt ajutaţi de "slujitorii auxiliari" ("diakonos" în greacă).
Aceşti bărbaţi nu sunt consideraţi superiori celorlalţi membri ai congregaţiei. Ei nu se îmbracă într-un mod care să-i deosebească de ceilalţi; spre deosebire de alte religii, ei nu sunt plătiţi pentru munca lor. Martorii argumentează această stare de fapt citându-l pe Isus.
Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.
Ei mai argumentează că, spre deosebire de clerul altor religii, apostolul Pavel avea o meserie (constructor de corturi) pe care o şi practica. Ei mai citează şi următoarele cuvinte ale aceluiaşi apostol Pavel din Tesaloniceni 3:7,8:
7 Voi înşivă ştiţi că trebuie să urmaţi exemplul nostru; noi n-am fost leneşi când am fost la voi, 8 n-am mâncat pâinea nimănui fără s-o plătim, ci, cu trudă şi muncă grea, am lucrat zi şi noapte, ca să nu fim o povară pentru nimeni dintre voi.
Martorii lui Iehova spun că "bătrânii" se îngrijesc de bunăvoie de necesităţile spirituale ale congregaţiei şi că ei pot oferi mângâiere şi îndrumare când sunt necazuri, Iacov 5:14-16, Petru 5:2,3.
Picture

Întruniri religioase

Martorii lui Iehova au cinci întruniri integrate în două zile pe săptămână care nu depăşesc 2 ore/zi: „Şcoala pentru Serviciu Teocratic, Întrunirea de Serviciu, Studiul Turnului de Veghe, Cuvântarea publică, Studiul Bibliei în congregaţie”. Au loc de asemenea trei congrese pe an: de district, de circumscripţie şi special. Intrarea este liberă la oricare dintre acestea; nu se fac colecte. Martorii lui Iehova spun că învăţăturile religioase discutate la aceste întruniri se bazează pe Biblie. Întrunirile se deschid şi se încheie cu rugăciune. De asemenea, la majoritatea întrunirilor sunt intonate cântări religioase.
Majoritatea congregaţiilor ţin întruniri în lăcaşuri de închinare numite „Săli ale regatului”. De obicei, acestea sunt clădiri simple, construite de voluntari Martori. În „Sălile regatului” nu există niciun fel de icoane, crucifixe sau alte obiecte de cult care să intermedieze închinarea la Dumnezeu.
Cheltuielile de întreţinere se susţin prin donaţii benevole. Pentru cei care vor să facă o donaţie, există o cutie de donaţii. Martorii lui Iehova ţin de asemenea în fiecare an adunări mari («congrese»). Cu aceste ocazii, multe congregaţii se adună pentru un program special de instruire biblică. Botezul noilor discipoli face parte integrantă din programul fiecărui congres.

Lucrare de predicare a evangheliei

Martorii lui Iehova spun că la baza lucrării lor de predicare a evangheliei se află versetele din Matei 24:14 şi 28:18,19 şi de asemenea lucrarea pe care Isus însuşi a efectuat-o atunci când a fost pe pământ; ei argumentează că Isus intra în oraşe şi case, vorbindu-le oamenilor despre adevărurile biblice, indiferent de atitudinea fariseilor sau a altor semeni.
Ei mai argumentează că Isus i-a trimis doi câte doi pe discipoli (nu doar pe cei doisprezece, ci şi pe alţi şaptezeci) să predice evanghelia (Luca 10:1]). În plus, mai adaugă ei, apostolul Pavel spune în Faptele Apostolilor 5:42:
Şi, în fiecare zi, în Templu şi prin case, ei nu încetau să dea învăţătură şi să proclame Evanghelia despre Cristos, şi anume că Isus este Cristos.
Şi tot Pavel în Faptele Apostolilor 20:20-21:
Nu v-am ascuns nimic din ceea ce v-ar fi putut fi de folos, ci v-am învăţat în public şi prin case, avertizându-i atât pe iudei cât şi pe greci să se pocăiască în faţa lui Dumnezeu şi să creadă în Domnul nostru Isus.
Martorii spun că predicarea lor este motivată de iubire, de iubirea faţă de Dumnezeu şi cea faţă de aproapele

Convingeri religioase

Picture
Martorii lui Iehova cred că întreaga Biblie constituie cuvântul inspirat al lui Dumnezeu; ei spun că în loc să adere la vreun crez sau principiu bazat pe tradiţii omeneşti, caută principii în Biblie pentru absolut toate convingerile lor. Ei spun că susţin Regatul lui Dumnezeu, nu vreun sistem politic, economic sau social al unei naţiuni din cadrul acestei lumi. De aceea nu votează în cadrul alegerilor parlamentare sau prezidenţiale, se menţin neutri din punct de vedere politic şi militar, nu salută drapelul naţional. Totodată ei refuză să îndeplinească serviciul militar, spunând că Isus a poruncit să ne iubim semenii, iar crima de orice natură este o încălcare a legilor Bibliei, inclusiv una din cele 10 porunci: "să nu ucizi". (Matei 22:39; Exod 20:13)
Martorii lui Iehova nu sărbătoresc zile de naştere, Crăciunul, Paştele, 8 Martie sau alte zile, refuză transfuziile de sânge.
Ei spun că au o atitudine plină de respect faţă de toţi; că îşi iubesc semenii şi că doresc să aibă împreună cu aceştia parte de fericire în "lumea nouă" promisă de Dumnezeu, adică regatul sau împărăţia menţionată în rugăciunea Tatăl nostru.
Martorii lui Iehova afirmă că, potrivit Bibliei, linia continuă a Martorilor a început cu fidelul Abel. Ei arată că apostolul Pavel vorbeşte despre mai mulţi oameni fideli pe care îi numeşte un "mare nor de martori" (Evrei 11:4; 12:1).
Referitor la Isus Cristos, ei mai arată că Biblia îl numeşte pe Isus ca fiind Martor în Apocalipsa 3:14:
Acestea sunt lucrurile pe care le spune Amin, martorul fidel şi adevărat, începutul creaţiei lui Dumnezeu.
Ei arată că Isus însuşi a spus că el a scos în evidenţă numele Tatălui său, citând Ioan 17:6
Martorii mai afirmă că biblia nu este de accord cu ideea conform căreia există mai multe modalităţi acceptate de a-i aduce închinare lui Dumnezeu, citând Efeseni 4:4-6
Există un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
Tot în sprijinul acestei idei, ei mai argumentează că Isus a declarat în Matei 7:13,14: Strâmtă este poarta şi foarte ingustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc.(...) nu oricine îmi zice: Doamne va intra în regatul cerurilor ci acela care îndeplineşte voinţa Tatălui meu care este în ceruri.
Martorii lui Iehova afirmă că nu recurg la argumentări filozofice pentru a ocoli declaraţiile explicite ale Bibliei sau pentru a justifica modul de viaţă al oamenilor care au abanonat normele morale ale Bibliei. Ei spun că în ceea ce priveşte semnificaţia simbolurilor biblice, ei lasă ca Biblia să le dea explicaţia în loc să-şi propună propriile teorii asupra sensului acestora.
Publicaţii ale Martorilor lui Iehova (limba engleză)
Martorii lui Iehova nu cred în trinitate. Ei cred că Iehova este Dumnezeul Atotputernic, Creatorul, cel fără început şi sfârşit, că Isus este fiul său unic născut, prima creaţie a lui Dumnezeu alături de care a creat celelate lucruri şi că Spiritul Sfânt este forţa activă a lui Dumnezeu (Deuteronom 6:4, Coloseni 1:15-17, Matei 3:16).
Martorii lui Iehova nu cred în nemurirea sufletului întrucât Biblia afirmă că "sufletul care păcătuieşte, acela va muri" (Ezechiel 18:4,20).
Martorii lui Iehova cred că cei răi şi nedrepţi vor fi distruşi la Armaghedon, "războiul zilei cele mari" a lui Iehova (Revelaţia sau Apocalipsa 16:14).
Martorii lui Iehova cred că doar 144.000 de bărbaţi şi femei vor merge la cer pentru a guverna ca regi şi preoţi alături de Isus peste pământ pentru 1.000 de ani prin intermediul Regatului mesianic. După acest mileniu Isus îi va preda Regatul Tatălui său. Restul oamenilor au speranţa că vor trăi veşnic pe pământ după ce acesta va fi transformat în paradis (Revelaţia 14:3; 20:2,7; 21:4 PSALMUL 37:9-11).

Martorii lui Iehova cred că va exista o înviere "atât a celor drepţi, cât şi a celor nedrepţi" (Faptele 24:15).

Picture