Religiile Lumii

New Age

Picture
New Age este un curent spiritual, rǎspândit mai ales în Vest. Adepţii acestui curent pretind o apropiere mai mare de spiritualitate, ei susţinând cǎ acest lucru este necesar pentru ca omenirea sǎ poatǎ intra intr-o „nouǎ vârstǎ”, în care va domni armonia universalǎ. Alţii vǎd în New Age o reînviere a gnosticismului.

New Age îşi are începuturile prin anii 1920-1930. Atunci Alice Bailey, discipolǎ a teosofiei, publicǎ mai multe lucrǎri, în unele dintre ele ea proclamǎ întoarcerea lui Cristos, şi lanseazǎ ideea necesitǎţii unor grupǎri, pe care ea le denumeşte 'a bunǎvoinţei mondiale'. Nu este vorba despre nişte comunitǎţi organizate, ci mai degrabǎ despre reuniuni periodice ale unor persoane, având scopul de a pregǎti sosirea unei noi ere. În 1937 Paul le Cour defineşte conceptul de 'noua erǎ a Vǎrsǎtorului, care va însemna o profundǎ transformare a valorilor umane, cu ajutorul unor mijloace spirituale.

Elementul cheie al curentului New Age este trecerea omenirii din constelaţia Peştilor în aceea a Vǎrsǎtorului, care va însemna un mare progres spiritual. În anii 1970 au apǎrut mai multe texte care interpreteazǎ aceastǎ trecere ca fiind începutul unei ere a pǎcii universale şi a unei armonii regǎsite. Peştele fiind simbolul primilor creştini, unii apreciazǎ cǎ noul semn Vǎrsǎtor va include spiritualitatea creştinǎ, care va cǎpǎta însǎ noi puteri, devenind plenarǎ abia sub acest nou semn. Problema anului intrǎrii în noul semn al Vǎrsǎtorului a cǎpǎtat interpretǎri diferite în diferitele şcoli New Age. Pentru unii aceastǎ intrare s-a întâmplat deja în anul 1962. Anul 2012 este din ce în ce mai mult interpretat ca fiind anul de început al ascensiunii omenirii. Pentru Rudolf Steiner era Vǎrsǎtorului va începe abia în anul 3573.

Astǎzi adepţii New Age susţin pǎrerea cǎ fiecare individ, având origini divine, este chemat sǎ-şi construiascǎ propriul drum spiritual, folosindu-se pentru aceasta de un patrimoniu care cuprinde orice tradiţie misticǎ sau religioasǎ, aici incluzându-se şi şamanismul, neopǎgânismul, cabala, ocultismul, dar mai ales folosindu-se de propria experienţǎ interioarǎ şi de propriul discernǎmânt. În aceastǎ intreprindere, el poate fi ajutat de ghizi, îngeri, guru, etc.

Picture
Picture