Religiile Lumii

 Zoroastrism

Picture
Religie veche a popoarelor din Asia Centrală, Iran şi Azerbaidjan, caracterizată prin dualismul binelui şi răului. A fost fondată la începutul mileniului 2 î.e.n. de profetul persan Zarathustra (Zoroastru). Cartea sfântă a zoroastrismului este Avesta.
Zoroastrismul sau mazdeismul este numele religiei şi filozofiei bazate pe învăţăturile lui Zoroastru(Zarathustra), care recunoşteau ca divinitate pe Ahura Mazda, considerat de Zoroastru ca unic creator.

Zoroastrismul apare ca o reformă a religiei practicate de triburi de limbă iraniană care s-au aşezat in Turchestanul occidental între mileniile II şi I Î.Hr. Aceste triburi erau strâns legate de indo-arieni, care au adus sanscrita şi toate limbile derivate în India de nord, începând din anul 1700 î.Hr. Aceste triburi constituie familia Indo-arieni.
Ahura Mazda este începutul şi sfârşitul, creatorul tuturor lucrurilor, cel care nu poate fi văzut, Eternul, Purul, unicul Adevăr.

Daena( din persa modernă) este Legea Eternă, al cărei ordine a fost revelată umanităţii. Înseamnă religie, credinţă, lege, si chiar dharma. Este ordinea corectă a universului, care trebuie s-o urmeze umanitatea. Este central în zoroastrism alegerea morală în viaţă, ca o luptă pentru a se apropia sau depărta de bine. Potrivit imnurilor Gatha, persoanele sunt libere şi responsabile, predestinarea este respinsă. Oamenii sunt responsabili de situaţia lor şi trebuie să acţioneze pentru a o schimba. Recompensa, câştigul, fericirea depinde de comportamentul persoanelor în viaţa lor. Morala zoroastristă se rezumă în: buna gândire, bune cuvinte, bune fapte (Humata, Hukhta, Hvarshta în avestic y Pendar-e Nik, Goftar-e Nik, Kerdar-e Nik, în persanul modern).

Toate sufletele trebuie să treacă un pod, pentru a fi judecate de gândirea , cuvintele şi faptele lor. În orice caz judecata nu este finală, şi când răul este eliminat, toate sufletele vor fi adunate. Poate fi considerată o religie universalistă cel puţin în privinta mântuirii.

Unii membrii ai zoroastrismului cred în venirea viitoare a unor Mesia, cunoscuţi sub numele de Peshotan