Religiile Lumii

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

Picture
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (sau Biserica Mormonă; în engleză: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS Church sau Mormon Church) este o biserică creştină fondată de Joseph Smith în anul 1830. Are aproape 13 milioane de adepţi (numiţi mormoni) în toată lumea, iar sediul central se află la Salt Lake City, Utah, în Statele Unite.
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a fost fondată la 6 aprilie 1830, în vestul statului american New York, de Joseph Smith (n. 1805, d. 1844). Smith, considerat de către mormoni profet al lui Dumnezeu, a pretins că Dumnezeu şi Isus Hristos au venit la el în 1820, că i-au ordonat să nu adere la nici o biserică, pentru că toate sunt imperfecte şi incomplete, şi că i-au promis că într-o zi va fi reintrodusă, prin el, biserica adevărată. Membrii noii biserici au îndurat opoziţia socială şi politică, şi astfel au călătorit mulţi ani în căutarea unui cămin potrivit. În 1844 Joseph Smith şi fratele său Hyrum au fost ucişi de către o mulţime supărată. În cele din urmă, sub conducerea lui Brigham Young, cei mai mulţi mormoni s-au stabilit într-o zonă din Mexic (astăzi în statul american Utah). În prezent majoritatea locuitorilor din statul Utah sunt mormoni şi aproape 10% din toţi mormonii locuiesc în Utah.

Credinţe

Picture
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă afirmă că este singura biserică adevărată de pe pământ. Mormonii cred că s-a întâmplat o apostazie pe tot cuprinsul primei biserici după moartea apostolilor în secolul I d.H. Autoritatea adevărată a bisericii nu putea să fie reconstruită prin studierea scripturii sau prin munca teologilor, ci a trebuit ca biserica să fie reînnoită prin revelaţii date de Dumnezeu. Mormonii se consideră creştini, dar nu se văd ca o parte a tradiţiilor ortodoxe, catolice sau protestante. Cu toate că Biserica Mormonă susţine că celelalte biserici sunt imperfecte şi fără autoritate divină, mormonii nu cred că adepţii decedaţi ai altor biserici ar fi fost neapărat condamnaţi în infern, datorită credinţei lor în doctrina botezului pentru morţi.

Scripturi

Biserica crede în patru cărţi scripturale, care se numesc „lucrările canonice” ale bisericii (în engleză Standard Works):
Biblia (Vechiul şi Noul Testament, dar fără cărţile deuterocanonice sau apocrife din Vechiul Testament).
Cartea lui Mormon: Un Alt Testament al lui Isus Hristos, istoria religioasă a unei familii care a fugit de la Ierusalim şi a călătorit în America, în jurul anului 600 î.H., şi istoria descendenţilor ei. Principalul editor al cărţii se numea Mormon şi acest nume a devenit poreclă pentru adepţii noii biserici.
Doctrina şi Legământul (în engleză Doctrine and Covenants), o carte care este considerată de biserică o colecţie de revelaţii importante, date lui Joseph Smith de Isus Hristos, şi alte documente ale lui Smith şi ale succesorilor săi.
Perla de Mare Preţ (în engleză Pearl of Great Price), o altă colecţie de revelaţii şi scrisori.

Profeţii contemporani

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă declară că este condusă de Isus Hristos de când biserica a fost fondată în 1830. În ceea ce priveşte credinţele bisericii, Joseph Smith şi succesorii săi sunt consideraţi ca „profeţi, văzători şi revelatori” şi ei le comunică revelaţiile şi poruncile lui Isus Hristos membrilor bisericii şi întregii lumi. Profetul actual, Thomas Monson (n. 1927), este al XVI-lea preşedinte al bisericii; el a urmat la preşedinţia bisericii după Gordon Hinckley(n. 1910, d. 2008). Pe preşedintele bisericii îl ajută doi sfătuitori — aceştia trei reprezintă Prima Preşedinţie (în engleză The First Presidency) — şi un consiliu de Doisprezece Apostoli (în engleză Quorum of the Twelve Apostles). Toate hotărârile importante necesită acordul unanim al membrilor Primei Preşedinţii şi celor Doisprezece Apostoli.

Scopul vieţii şi planul salvării

Biserica Mormonă afirmă că această viaţă terestră este o parte, scurtă dar de importanţă crucială, a unui mare plan care se numeşte „planul salvării” sau „progresia eternă”. Mormonii cred că toţi oamenii trăiau la început cu Dumnezeu, în formă de spirite, şi au fost trimişi la viaţa de pe Pământ cu scopul de a descoperi dacă vor alege binele sau răul. Ca să putem trăi această viaţă cu credinţă, nu putem să ne amintim de „existenţa preterestră”.

Pentru că era bine ştiut în existenţa preterestră că toţi vor face greşeli şi săvârşi păcate, după crezul mormon, a trebuit să fie ales un mântuitor (Isus Hristos) care va trăi o viaţă perfectă, va suferi pentru greşelile făcute de toţi şi va învia din moarte. Prin credinţa în Isus Hristos, pocăinţa de păcate şi ascultarea poruncilor divine, mormonii cred că toţi pot să fie salvaţi din păcat şi să se întoarcă în glorie la Dumnezeu, Tatăl lor Ceresc.

În contrast cu crezul altor biserici, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă proclamă că de fapt căderea lui Adam şi a Evei a fost un eveniment important şi necesar pentru progresia eternă a omenirii. Mormonii cred că evanghelia lui Isus Hristos a fost predicată lui Adam şi Evei şi altora de-a lungul istoriei, şi că a trebuit ca evanghelia completă şi perfectă să fie reintrodusă de multe ori după apostazii. Oamenii care află şi înţeleg plenitudinea evangheliei în timpul vieţii lor au nevoie de a-i da ascultare; cei care nu ştiau evanghelia completă vor fi judecaţi pe măsură ce au înţeles dreptul şi vor primi ocazia de a asculta evanghelia perfectă în lumea spiritelor (vedeţi: „Salvarea pentru morţi”, mai jos).

Căsătoria eternă

Mormonii susţin natura sacră a instituţiei căsătoriei şi a familiei şi cred că aceste instituţii pot să continue prin eternitate. Membrii credincioşi se căsătoresc, nu doar pentru viaţă, ci pentru „timp şi întreaga eternitate”, într-o ceremonie care are loc într-un edificiu special care se numeşte un „templu”. Templele mormone nu sunt biserici obişnuite; fiecare membru sau vizitator poate asista la slujbele normale ale mormonilor, dar numai mormonii credincioşi pot să intre într-un templu.

Convertiţii la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă care sunt deja căsătoriţi pot să-şi transforme căsătoria într-o uniune eternă printr-o a doua ceremonie de căsătorie, într-un templu. Şi morţii sunt căsătoriţi pentru eternitate în templele mormone, în mod asemănător cu botezurile din partea morţilor.

Salvarea pentru morţi


Biserica Mormonă propovăduieşte posibilitatea salvării şi a vieţii eterne pentru toţi, inclusiv pentru cei care nu ştiau, în timpul vieţii lor, despre Isus Hristos şi despre plenitudinea evangheliei Sale. Mormonii cred că toţi morţii vor primi ocazia de a auzi evanghelia în lumea spiritelor şi că fiecare persoană care acceptă mesajul salvării în lumea spiritelor poate să primească un botez făcut pentru ei de către un membru viu al bisericii într-un templu. Mormonii încearcă să-şi găsească datele străbunilor şi ale altora, pentru a se boteza din partea lor şi a le da ocazia să primească plenitudinea de salvare, dar cred că morţii au capacitatea de a decide dacă vor accepta acest botez sau nu.

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă afirmă că înţelegerea sa a doctrinei salvării pentru morţi şi autoritatea sa de a face botezuri pentru morţi au venit de la Dumnezeu prin revelaţie. Cu toate acestea, membrii bisericii cred că aceste doctrine le-au fost cunoscute creştinilor din secolul I şi că credinţa lor este sprijinită de nişte versete din Noul Testament.
Controverse

Picture
Unii oameni nu acceptă că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă ar fi o biserică creştină, ci o clasifică drept „sectă”, din cauza credinţelor sale unice, care diferă de crezurile altor biserici.

Mormonii sunt confundaţi uneori, posibil din neînţelegere sau ignoranţă, cu alte biserici care caută prozeliţi, ca de pildă cu Martorii lui Iehova. Unii oameni cred că misionarii mormoni ar fi agenţi sau spioni ai guvernului american, chiar dacă misionarii bisericii provin din multe ţări, din toată lumea.

În secolul al XIX-lea, mulţi mormoni practicau „căsătoria plurală” (poligamia). Biserica a suferit o persecuţie gravă din cauza poligamiei, dar mormonii au perseverat deoarece credeau că ascultau o poruncă a lui Dumnezeu. Biserica a interzis căsătoria plurală în anul 1890; astăzi, oricare membru al bisericii care practică poligamia este excomunicat. Există acum nişte grupuri schismatice „mormone fundamentaliste” care s-au rupt de biserica principală din cauza discuţiei despre poligamie; Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă dezaprobă aceste grupuri şi se detaşează de ele, dar cu toate acestea, unii oameni confundă aceste mici grupuri cu biserica principală, presupunând că ar fi toţi „mormoni” şi crezând despre membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă că ar practica şi astăzi poligamia.

Mitt Romney, fost guvernator al statului american Massachusetts şi fost candidat pentru alegerile prezidenţiale din 2008, este mormon. Unele sondaje de opinie din S.U.A. sugerau că mulţi alegători americani ar refuza să voteze pentru Romney numai din cauza religiei sale.

Articole de Credinţă

Picture
Joseph Smith

1.Credem în Dumnezeu, Tatăl Etern, şi în Fiul Său, Isus Hristos, şi în Duhul Sfant.
2.Credem că oamenii vor fi pedepsiţi pentru propriile păcate şi nu pentru nesupunerea lui Adam.
3.Credem că prin Ispaşirea lui Hristos, toată umanitatea poate fi salvată, prin supunere la legile şi regulile Evangheliei.
4.Credem că primele legi şi reguli ale Evangheliei sunt: prima, Credinţa în Domnul Isus Hristos, a doua, Pocainţa, a treia: Botezul prin scufundare pentru iertarea păcatelor, a patra: aşezarea mâinilor deasupra capului pentru primirea darului Duhului Sfânt.
5.Credem că un om trebuie să fie chemat de Dumnezeu, prin profeţie, şi prin aşezarea mâinilor de către cei ce deţin autoritatea, pentru a predica Evanghelia şi pentru a lua parte la administrarea serviciului religios.
6.Credem în aceeaşi organizaţie care a existat în Biserica Primitivă, şi anume, apostoli, profeţi, pastori, invăţatori, evanghelişti, şi aşa mai departe.
7.Credem în darul limbilor, în profeţie, revelaţie, viziuni, tămăduiri, interpretarea limbilor, şi aşa mai departe.
8.Credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu atât timp cât este tradusă corect; deasemenea, credem că şi Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu.
9.Credem tot ceea ce Dumnezeu a revelat, tot ceea ce revelează El şi credem că EL va mai revela multe lucruri importante ce ţin de Regatul lui Dumnezeu.
10.Credem în adunarea literală a Israelului şi în restaurarea celor Zece Triburi; că Zion(Noul Ierusalim) va fi construit pe continentul American, Hristos va domni personal pe Pământ, şi că Pământul va fi reînnoit şi va primi gloria sa paradisiacă.
11.Pretindem privilegiul de a-L preamări pe Atotputernicul Dumnezeu după cum ne dictează propria noastra constiintă, şi permitem tuturor oamenilor acelaş privilegiu, să-i lăsăm să creadă cum, unde şi ceea ce îşi doresc.
12.Credem că trebuie să ne supunem regilor, presedinţilor, conducătorilor, susţinem şi respectăm legile.
13.Credem că trebuie să fim corecţi, buni, virtuoşi, şi că trebuie să facem bine tuturor oamenilor; într-adevar, putem spune că urmăm sfatul lui Pavel-Credem în toate lucrurile, sperăm în toate lucrurile, am îndurat multe şi sperăm să putem îndura şi mai multe. Dacă există ceva virtuos, iubitor, sau demn de toată lauda, vom urmari aceste lucruri.